Nihonto

Handel von japanischen Schwertern und Schwertzubehör

Pflegeset Deluxe, Karton

23,53 € Bruttopreis

Tsuba, Tembo

Tsuba, Tosho

Tsuba, Aizu-Shoami

Tsuba, Kormoran

1.700,00 € MwSt. nicht ausweisbar

Tsuba, Kormoran

Tsuba, Mino-Gotô

Tsuba, Owari

Fuchi Kashira, Tombo

Menuki, Schätze

Menuki, Hirschgeweih & Biene