Antike Stücke

Antike japanische Beschlagteile

Tsuba, Tembo

Tsuba, Kormoran

1.700,00 € MwSt. nicht ausweisbar

Fuchi Kashira, Tombo

Menuki, Schätze

Menuki, Hirschgeweih & Biene

Kozuka, Rollmatte & Pflanzen

Kozuka, Bootsfahrt

Kogai, Soldaten

Wari-kogai, Sukeyoshi

Tsuba, Mino-Gotô

Menuki, Laub