Antike Stücke

Antike japanische Beschlagteile

Tsuba, Tembo

Tsuba, Tosho

Tsuba, Kormoran

1.700,00 € MwSt. nicht ausweisbar

Tsuba, Kormoran

Tsuba, Mino-Gotô

Tsuba, Owari

Fuchi Kashira, Tombo

Menuki, Schätze

Menuki, Hirschgeweih & Biene

Kozuka, Rollmatte & Pflanzen

Kozuka, Bootsfahrt