Antike Stücke

Antike japanische Beschlagteile

Tsuba, Tembo

Menuki, Schätze

Menuki, Hirschgeweih & Biene

Kozuka, Rollmatte & Pflanzen

Kozuka, Bootsfahrt

Kogai, Soldaten

Wari-kogai, Sukeyoshi

Tsuba, Mino-Gotô

Fuchi Kashira, Tombo

Menuki, Laub

Kozuka, Wellen & Boot