Beschlagteile

Kodogu - Japanische Beschlagteile

Tsuba, Tembo

Tsuba, Tosho

Tsuba, Aizu-Shoami

Tsuba, Ito

1.600,00 € MwSt. nicht ausweisbar

Tsuba, Kormoran

1.700,00 € MwSt. nicht ausweisbar

Tsuba, Kormoran

Tsuba, Mino-Gotô

Tsuba, Owari

Tsuba, Ranken

Fuchi Kashira, Tombo

Fuchi Kashira, Yoshitsune

Menuki, Laub